Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2012

bozupabylazaslona
9753 f5ec
bozupabylazaslona
O trzeciej w nocy jest zawsze za wcześnie lub za późno na cokolwiek, co zechcesz robić.
Reposted fromfromaage fromaage viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
Obiecaj tylko, że zaprosisz mnie w przyszłości na swój ślub.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona

Zanim się zakochasz
zastanów się 100 razy, czy warto.
— gdańsk
Reposted fromniemanieba niemanieba viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
6106 d096
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
bozupabylazaslona
Brakuje mi Twoich nocnych wiadomości, nocnych uczuć i Ciebie.
— kotek.
bozupabylazaslona
W czym jestem gorsza od innych, że nie zasłużyłam na człowieka, który będzie mnie kochał?
Reposted fromdepresja depresja viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
1957 973e
Reposted fromobliviate obliviate viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
A jeśli wróci? Jeśli spojrzy Ci w oczy i powie, że Cię kocha? Wymiękniesz..
Reposted frommefir mefir viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
2309 e808 500
Reposted frommysoul mysoul viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona

May 10 2012

bozupabylazaslona
3669 08b3
Reposted fromunklegrazer unklegrazer viaPjbbbv Pjbbbv
bozupabylazaslona
bozupabylazaslona
small suggestion
Reposted frommrocznyomlet mrocznyomlet viaPjbbbv Pjbbbv
bozupabylazaslona
8362 7ccb 500
Reposted fromwombinka wombinka viaPjbbbv Pjbbbv
bozupabylazaslona
prosimy mieć nadzieję
Reposted frommajkey majkey viaPjbbbv Pjbbbv
bozupabylazaslona
9710 ba52
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv
bozupabylazaslona
1572 f7e9 500
Reposted fromwakingthewitch wakingthewitch viaPjbbbv Pjbbbv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl