Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2012

bozupabylazaslona
Reposted fromcouples couples viaPjbbbv Pjbbbv

May 11 2012

bozupabylazaslona
bozupabylazaslona
bozupabylazaslona

Tak, wiem dla Ciebie to przecież nic kurwa nie znaczyło.

Reposted frommdjg mdjg viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona

NIE CHCĘ STRACIĆ Z TOBĄ KONTAKTU . NIGDY .

 -choć nie ma już nas.
Reposted fromequilil equilil viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
bozupabylazaslona
bozupabylazaslona
LUDZIE STANOWCZO ZA RZADKO PATRZĄ SOBIE W OCZY.
Reposted fromSzymonyeee Szymonyeee viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
Niby zniknąłeś z mojego życia, a jednak nadal błądzisz gdzieś w myślach..
bozupabylazaslona
Nigdy nie będę miała możliwości upiec mu ciasta, pójść na spacer, zasnąć mu na ramieniu w kinie, wysmarować go czekoladą, rozśmieszyć do łez, ugryźć w ucho i niepotrzebnie zacząć się kłócić. Dziwne uczucie.
Reposted frommefir mefir viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
8470 7ac1 500
Reposted fromopuszek opuszek viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Pokocham ją siłą woli
bozupabylazaslona
‎-dzwoniłaś. Nie odebrałam, bo byłam w kuchni i nie słyszałam.
-wydaje Ci się.
-nie, dzwoniłaś na pewno.
-musiał mi się przez przypadek wykręcić Twój numer.
-dziewięć razy?
-najwyraźniej.
Reposted fromimara imara viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona

Współczuje Ci, że jesteś taką chujową osobą.

— Ja.
Reposted fromiwantu iwantu viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
skąd mam wiedzieć czy to co mówisz jest prawdziwe ? 
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
0167 4b44
Reposted fromcurse curse viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
1633 f2a9
Reposted fromwybornie wybornie viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
7920 bf24
Reposted fromRedPenny RedPenny viaaaaddicted aaaddicted
bozupabylazaslona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl